QUY TRÌNH THIẾT KẾ CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn & yêu cầu

Tư vấn, nhận yêu cầu của khách hàng và phân tích tính khả thi.

Lên kế hoạch

Phân tích yêu cầu và lên kế hoạch thiết kế website.

Thiết kế phác thảo

Thiết kế phác thảo giao diện website dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng xác nhận

Gửi mẫu thiết kế cho khách hàng để xác nhận mẫu.

Lập trình website

Đội ngũ lập trình viên tiến hành lập trình website.

Nghiệm thu & bàn giao

Bàn giao sản phẩm, hướng dẫn khách hàng quản trị website.

Menu