QUY ĐỊNH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN:

Chúng tôi cam kết không cung cấp hay chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba. Mọi thông tin của bạn chỉ được sử dụng với mục đích như sau:

• Xác nhận hợp đồng và giao hợp đồng cho bạn khi sử dụng dịch vụ tại thietkeweb86.com

• Hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ tại thietkeweb86.com

• Hỗ trợ quản lý tài khoản mà bạn đã đăng ký.

• Nâng cấp tiện ích cho người dùng trên website.

2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba nào khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Khi bạn đăng ký tài khoản tại thietkeweb86.com, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

• Tên
• Địa chỉ
• Địa chỉ Email
• Số điện thoại di động
• Nhu cầu sử dụng dịch vụ

Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

• Xác nhận hợp đồng và giao hợp đồng cho bạn khi chọn dịch vụ tại thietkeweb86.com

• Hỗ trợ khách hàng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ tại thietkeweb86.com.

• Hỗ trợ quản lý tài khoản mà bạn đã đăng ký.

Chi tiết dịch vụ của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ nhưng vì lý do bảo mật, bạn không thể yêu cầu thông tin đó từ chúng tôi.

3. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn.
Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách:

• Giới hạn quyền truy cập thông tin cá nhân(chỉ những người được chỉ định mới có quyền tiếp cận thông tin)

• Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

• Xóa thông tin cá nhân của bạn khi nó không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của chúng tôi

4. THU THẬP DỮ LIỆU MÁY TÍNH

Khi bạn đến thăm thietkeweb86.com, máy chủ của công ty chúng tôi sẽ tự động lưu trữ thông tin mà trình duyệt của bạn gửi đến. Những thông tin này bao gồm:

• Địa chỉ IP của bạn.
• Loại trình duyệt.
• Những trang trong thietkeweb86.com mà bạn ghé thăm.
• Thông tin bạn tìm kiếm trên trang web, thời gian và ngày tháng truy cập, và các số liệu thống kê khác.

5. QUYỀN THAY ĐỔI CỦA CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào.
Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.
Mọi thắc mắc hay khiếu nại xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]

Trân trọng cảm ơn!

Menu